Торецький Професійний Гірничий Ліцей
п-т Піонерів,2, м.Залізне, м.Торецьк Донецька обл.
063-958-77-85
9-51-34

Інновації – умова ефективної організації
навчально-виховного процесу.

  Інтенсивний розвиток комп'ютеризації та інформатизації освіти в світі відкриває доступ суб'єктам навчання завдяки Інтернет до необмежених інформаційних навчальних ресурсів, створює технічні передумови для зміни сучасної освітньої парадигми. Освіта в найбільшою мірою визначає рівень розвитку людини, роль і місце його в соціально-економічній, духовного і культурного життя держави. Сучасний навчально-виховний процес покликаний задовольнити інтереси і потреби учня, зробити з нього конкурентоспроможного фахівця, затребуваного на ринку праці.

Педагогічний колектив Дзержинського професійного гірничого ліцею розуміє, що реформування освіти неможливо без активного впровадження в навчальний процес нових технологій, новітніх інноваційних методик. З цією метою навчання будується на принципах самостійності і самоорганізації.

Модернізація змісту професійної освіти в ліцеї ґрунтується на досягненнях педагогічного колективу, пошуку нових шляхів організації навчального процесу, які б дали можливість підвищити його ефективність.
Найбільш ефективними формами в підготовці фахівців є застосування інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання, основний метою яких є створення навчального середовища, яка забезпечила б дослідницьку діяльність учнів.
Вирішенню цього завдання сприяє робота препода ательє, майстри виробничого навчання з впровадження інноваційних технологій.
З метою обміну досвідом роботи по впровадженню в навчальний процес нових інноваційних технологій в Дзержинському професійному гірничому ліцеї пройшли педагогічні читання, на яких досвідчені педагоги представили презентації своєї роботи. Презентація навчального матеріалу викликає в учнів інтерес до навчання.

В ході педагогічних читань виступила старший викладач - вищої категорії, викладач фізики Тютюнник Т.Я. з темою: « Когнітивна візуалізація на уроках природничо-математичного циклу ». За допомогою мультимедійного проектора, комп'ютера був наочно презентовано урок фізики на тему: « Ядерні реакції ».

Майстер виробничого навчання 1 категорії Зоріна Л.М. в своєму виступі по темі: « Застосування інноваційних методів на уроках виробничого навчання за професією « продавець » використовувала метод проектів.

Голова методичної комісії сфери обслуговування Кагітіна Л.А. презентувала урок на тему: « Боротьба за життя » за професією « кухар » (По темі навчальної - програми « Борщі »). Слухачам педчтеній було надано учнівський проект, виконаний в програмі « Інтел. Навчання   для майбутнього ». При підготовці проекту   учні підбирали інформаційний матеріал, ставили перед собою мети, аналізували, порівнювали результати, робили висновки.

Досвідом роботи поділилися викладачі спеціальних дисциплін Іванцова В.В. і Синицина Н.А. У своїх виступах по інноваційним методам навчання використовують проблемні методи. Для цього створюються творчі групи з учнів під керівництвом викладача, який ставить   перед групою проблему і направляє діяльність учнів на її рішення. В результаті відбувається не тільки якісне засвоєння матеріалу, а й розвивається творчість учня, вміння працювати самостійно, здатність до самореалізації.
Викладачем спецдисциплін Іванцовою В.В. напрацьований багатий матеріал по інноваційним педтехнології: « Презентації уроків за будівельним креслення », презентація на тему: « Шахтарі – гвардія праці! » про професії гірника, презентації виховних заходів, обласних конкурсів « Кращий класний керівник ».

Класний керівник, викладач спецдисциплін Синицина Н.А. презентувала на педчтеніях позакласний захід з проведення предметного тижня з охорони праці   на тему: « Квітка безпеки » і урок по предмету «     Основи гірничої справи » на тему: « Пилогазовий режим і провітрювання шахт ». Були продемонстровані нові технології, такі як міні-лекції, робота в групах, проблемні ситуації, рейтингове оцінювання знань.

З цікавими виступами з досвіду роботи за новими педтехнології, виробничих технологій і виховним технологіям виступили майстри виробничого навчання уско Е.Н., Мельник М.В., Григоренко Л.Т. .. Поділився досвідом роботи з нових інформаційних технологій викладач вищої кваліфікаційної категорії Назаров А.В. по темі: « Інформаційні технології, методика їх впровадження в навчальний процес ».

Презентацію досвіду роботи по темі: « Сучасна робота майстра виробничого навчання, викладача і батьків у справі виховання і навчання учнів » представив старший майстер Кирносов Е.Н .. Також було заслухано виступ старшого викладача, викладача вищої категорії Терещенко А.А. на тему: « Способи народознавства та їх використання у виховній роботі ».

В ліцеї практикується обмін досвідом по проходженню педагогами дистанційних курсів і стажування майстрів виробничого навчання, які базуються на використанні комп'ютерних і телекомунікаційних технологій.

Важливу роль в підготовці і вихованні кваліфікаційного робочого грає рівень кваліфікації і майстерності самого педагога, його вміння донести свої знання до кожного учня, володіючи різноманітністю і гнучкістю методів навчання.

Кожен педпрацівник в ліцеї прагне виконувати функції інноватора, фахівця, який в повсякденній роботі використовує нові ідеї, технології, нові методики навчання і виховання.

Інноваційна діяльність за своїм змістом охоплює процес взаємодії індивідів, який спрямований на розвиток. Це особливий вид творчості, який об'єднує різноманітні операції і дії, спрямовані на отримання нових знань.

З цією метою в ліцеї і практикується проведення педагогічних читань, так як для виховання компетентності особистості учня, необхідно, щоб педпрацівник був сам насамперед компетентної особистістю – здатної до творчої самореалізації до навчання протягом усього життя.

З думками, як краще навчити і виховати покоління майбутніх кваліфікованих робітників, живе і працює педагогічний колектив Дзержинського професійного гірничого ліцею, який, очолює досвідчений керівник, організатор, « відмінник освіти України », директор ліцею Назаров Анатолій Володимирович.

 

Методист ліцею    Кирносова О.В.