Торецький Професійний Гірничий Ліцей
п-т Піонерів,2, м.Залізне, м.Торецьк Донецька обл.
063-958-77-85
9-51-34
Головна Звіти

З В І Т

про підсумки  роботи за 2015-2016 навчальний рік

Дзержинського професійного гірничого ліцею

станом на 01.07.2016 р.

 

  1. Відомості про контингент учнів

Курс

Група

Тер-

мін

нав-

чан-

ня

Назва професії

Кількість учнів

Ви-

пу-

ще-

но

Відраховано

Прий-

нято

про-

тягом навча

льного

 року

При-

мітка

 

01.09

2014

25.062015

Пере

веде

но в

 інші закла

ди

Само-

вільно зали-

шили

навчан-

ня

За пору-

шен-

ням

дис-

цип-лін

Інші пору-

шен-

ня

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

І курс на базі базової загальної середньої освіти

1

11

3,5

Електрослюсар підземний, електрозварник ручного зварювання

28

29

-

-

4

-

-

4

-

1

13

3

Кухар, кондитер

28

29

-

-

1

-

-

2

-

1

14

3

Маляр, штукатур

26

25

-

-

7

-

-

6

-

Всього:

82

83

-

-

12

-

-

12

-

ІІ  курс на базі базової загальної середньої освіти

2

21

3,5

Електрослюсар підземний,  електрозварник ручного зварювання

29

27

-

-

2

-

-

-

-

2

2

3

Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів

30

23

-

-

7

-

-

-

-

2

24

3

Маляр, штукатур

29

24

-

-

5

-

-

-

-

Всього:

88

74

-

-

14

-

-

-

-

ІІІ курс на базі базової загальної середньої освіти

3

31

3,5

Електрослюсар підземний,  електрозварник ручного зварювання

30

30

-

-

1

-

-

1

-

3

33

3

Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів

29

20

20

-

9

-

-

-

-

3

34

3

Маляр, штукатур

28

20

20

-

8

-

-

-

-

Всього:

87

70

40

-

18

-

-

1

-

 

ІV курс на базі  базової загальної середньої освіти

4

41

3,5

Електрослюсар підземний,  електрозварник ручного зварювання

26

18

18

-

8

-

-

-

-

Всього:

26

18

18

-

8

-

-

-

-

На базі загальної середньої освіти

1

18

1

Електрогазозвар-ник

30

29

29

-

3

-

-

2

-

Всього:

30

29

29

-

3

-

-

2

-

 

 

  1. Підсумки державної  кваліфікаційної атестації

з/п

Назва професій

Всьо-го учнів

Здавало екзамени

учнів

Випущено

Отрима-ли диплом з відзна-кою

При-мітка

за встанов-

леним розрядом

підвищ

розряд

за ниж-

чим

розря- дом

Отри-

мали

довід-ку

свідоцтв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

На базі базової загальної середньої освіти

1

Електрослюсар підземний,  електрозварник ручного зварювання

18

18

18

-

-

-

-

-

2

Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів

20

20

20

-

-

-

-

-

3

Маляр, штукатур

20

20

20

-

-

-

-

-

 

Всього:

58

58

58

-

-

-

-

-

На базі загальної середньої освіти

4

Електрогазозварник

29

29

29

-

-

-

-

-

 

Всього:

29

29

29

-

-

-

-

-

       

  1. Працевлаштування випускників (прогноз)

з/п

Назва професії

Всього випу-

щено

Працею

влаштовано

Видано вільних дипломів

(декретна відпустка)

Відкрили свою справу

Направ-

лення на

навчання

Приз-вано до зброй-них сил

Інше

виїхали

за межі  міста

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Електрослюсар підземний,  електрозварник ручного зварювання

18

8

10

-

-

-

-

2

Продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів

20

6

6

-

4

-

4

3

Маляр, штукатур

20

8

4

-

2

-

6

4

Електрогазозварник

29

6

10

-

6

-

7

Всього:

87

28

30

-

12

-

17

 

 

  1. Забезпеченість кадрами

з/п

Категорії працівників

Кількість за штатним розписом

Фактична кількість

Які вакансії

1

Майстри виробничого навчання

20

9

Відсутні, у зв’язку зі зміною контингенту з 01.09.2015р.

2

Викладачі предметів профтехциклу

6

6

 

3

Викладачі загальноосвітніх предметів

7

7

 

4

Вихователі

-

-

 

5

Методисти

1

1

 

6

Психологи

Немає у штатному розкладі

 

 

5. Стан навчально-побутових споруд

з/п

Навчальні та побутові споруди або окремі приміщення

Проектна потужність (чол.)

% використання

В якому стані споруди чи приміщення

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

Навчальний корпус 

300

100%

задовільний

 

 

Суспільно – побутовий корпус  

120

100%

задовільний

 

 

Корпус житловий

120

100%

ні експлуатується

 

 

Корпус навчальний

300

100%

задовільний

 

 

 

Корпус навчальних

майстерень  

940

-

задовільний

 

 

Майстерня рудникового обладнання

15

100%

задовільна

 

 

Електровозний гараж

15

100%

задовільний

 

 

Майстерня оздоблювальних робіт

15

100%

задовільна

 

 

Слюсарна майстерня

15

100%

задовільна

 

 

Котельня

-

100%

задовільний

 

 

Лабораторія кухарів

15

100%

задовільна

 

 

Їдальня (в навчальному корпусі)

290

100%

не працює

 

 

Актова зала (в навч. корпусі)

400

100%

задовільна

 

 

Спортивні зали  (в навч. корпусі)

30

100%

задовільна

 

 

Спортивний майданчик

30

100%

задовільний

 

 

Бібліотека (читальний зал)

80

100%

задовільна

 

 

 

  1. Наявність кабінетів, майстерень

з/п

Назва кабінетів, майстерень

Кількість

% укомплектовано відповідно до програми

Перспектива готовності до 01.09.2012 року

1

2

3

4

5

Кабінети

1

Охорона праці

1

95

готові

2

Технічне креслення

1

98

готові

3

ЗВ

1

98

готові

4

Інформатики та інформаційних технологій

2

100

готові

5

Математики

2

100

готові

6

Фізики

1

100

готові

7

Хімії

1

95

готові

8

Біології

1

95

готові

9

Світової літератури

1

95

готові

10

Української мови та літератури

2

100

готові

11

Історії України

1

100

готові

12

Основи правових знань

1

85

готові

13

Іноземної мови

1

97

готові

14

Основи народознавства

1

95

готові

15

Технології зварювальних робіт

1

100

готові

16

Кулінарії

1

100

готові

17

Товарознавства продовольчих товарів, товарознавства непродовольчих товарів

1

96

готові

18

Улаштування та ремонт гірничошахтного обладнання

1

95

готові

19

Рудникова автоматика

1

95

готові

20

Електротехніки

1

100

готові

Лабораторії

1

Інформатики і комп’ютерної техніки

1

100

готові

2

Лабораторія кухарів

2

100

готові

Майстерні

1

Електрогазозварювальна

1

70

готові

2

Оздоблювальних робіт

1

76

готові

3

Кухар, кондитер

1

70

готові

4

Продавець продовольчих і непродовольчих товарів

1

75

готові

5

Слюсарна

1

75

готові

6

Електромонтажна

1

70

готові

7

Рудникового обладнання

1

70

готові

8

Машиніст електровозів підземний

1

75

готові

 

 

  1. Пропуски занять учнями за 2015/2016 навчальний рік

з/п

Вид навчання

Пропущено всього годин

із них

на 1-го учня

з поважних причин

без поважних причин

з поважних причин

без поважних причин

1

2

3

4

5

6

7

1

Теоретичне

1544

757

787

2,5

2,6

2

Практичне

1230

370

860

1,1

2,8

 

Разом:

2774

1127

1647

3,6

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ДПГЛ                                             А.В.Назаров