Торецький Професійний Гірничий Ліцей
п-т Піонерів,2, м.Залізне, м.Торецьк Донецька обл.
063-958-77-85
9-51-34
Головна Матеріали

 Просвітницька робота з пропаганди новітніх  технологій серед педпрацівників.

                                              

Як неможливо уявити собі навчального закладу без книг, так не можна уявити ліцею без бібліотеки.

 Бібліотека - одна з основних ланок роботи ліцею, бо ліцей навчає, виховує учнів за допомогою книги, в якій зосереджена навчальна, виховна, методична, інформаційна функція.

 "Хто володіє інформацією - той володіє світом" - кредо бібліотеки ліцею, яка координує свою роботу з педагогічними працівниками за такими пріоритетними напрямками:

- інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційно-методичної допомоги учням і педагогам в оволодінні основами наук і організації навчально-виховного процесу;

- надання системної цілеспрямованої допомоги учням в опануванні ними знань з професійної і загальної підготовки, і на цій основі формування особистості з високим рівнем громадянської свідомості, належними правовими і поведінковими нормами; якнайповніше забезпечення читацьких інтересів, глибоке їх вивчення та задоволення відповідно до можливостей бібліотеки, формування стійкої потреби у книзі;

- підвищення бібліотечної культури учнів шляхом проведення системи бібліотечних уроків, днів бібліотеки, оновлення змісту, форм і методів індивідуальної і масової роботи з читачами.

 В ліцеї широко впроваджуються сучасні технології і бібліотека забезпечує учнів та інженерно - педагогічних працівників новими підручниками і посібниками, методичною літературою, спеціальними періодичними виданнями.  

Електронні версії повних текстів підручників та навчально-методичних посібників з дисциплін - це початок формування бібліотеки нового типу, бібліотеки майбутнього. В ліцеї ще не створено поліграфічний центр, але підручники, методичні вказівки написані викладачами широко використовуються в роботі бібліотеки. В фонді бібліотеки зайняли гідне місце  методичні розробоки  викладачів з різних предметів.

 Форми методичного забезпечення різні - електронний підручник, методичне забезпечення самостійного вивчення, практичні роботи, методичні вказівки до написання курсових та дипломних робіт, словники, опорні конспекти. У фонді бібліотеки є електронні варіанти підручників та методичне забезпечення на компакт-дисках та дискетах.

 Накопичення інформації в усіх формах і на носіях усіх типів - первинна базова ланка діяльності бібліотечних та інформаційних служб на сучасному етапі. Без широкого й оперативного інформаційного забезпечення неможливий достатній рівень освіти і науки. Використання навчального матеріалу на електронних носіях має необмежені можливості і незамінне в організації самостійного вивчення дисциплін, що є однією з умов дистанційного навчання.

 На даний час бібліотекою підписано 23 періодичних видання. Бібліотека ліцею завжди перебуває у вирії всіх культурних подій навчального закладу.

 Бібліотека - це не просто книгосховище і читальна зала, це осередок спілкування.

 Діяльність бібліотеки - необхідна умова для учнів у їхньому професійному навчанні, гармонійному розвитку, становленні громадянської свідомості, а для педагогів - важливий інформаційний центр. Бібліотека ліцею є фундаментом освіти й самоосвіти.

Вона завжди залишиться скарбницею всіх багатств людського духу, а книги - кораблями думки, що мандруватимуть хвилями часу і дбайливо нестимуть свій вантаж від покоління до покоління.

 

                               Бібліотекар ДПГЛ Мельник Н.В.