Торецький Професійний Гірничий Ліцей
п-т Піонерів,2, м.Залізне, м.Торецьк Донецька обл.
063-958-77-85
9-51-34
Головна

Самоврядування

В Торецькому професійному гірничому ліцеї функціонує Рада учнівського самоврядування, яка забезпечує реалізацію прав на участь учнів в управлінні, оцінку якості освітнього процесу.

Завданням учнівського самоврядування в ліцеї є залучення учнів до вирішення питань, пов’язаних з підготовкою кваліфікованих робітників, розробкою пропозицій з проведення роботи, яка спрямована на покращення організації навчально-виховного процесу, участь у формуванні громадської думки про учнівську молодь як реальну силу та стратегічний ресурс розвитку українського суспільства.

Педагогічний колектив ліцею розглядає самоврядування як творче співробітництво учнів та педагогів, як надійний засіб підготовки молодого покоління до самостійного життя. З метою здійснення роботи ради учнівського самоврядування в ліцеї був виданий наказ про створення  ради учнівського самоврядування,  відбулись вибори президента, заступника президента та секретаря ради учнівського самоврядування.

              Головною метою ради учнівського самоврядування є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та  їхнє соціальне становлення як повноправних членів суспільства.

                Ліцей має Положення про учнівське самоврядування, Колективну угоду між адміністрацією і колективом учнівського самоврядування, план роботи на рік.

              До роботи в учнівському самоврядуванні було залучено близько 25 % учнів загального контингенту.

               Учнівське самоврядування складається із президента, заступника президента, секретаря та актива груп.

               В кожній навчальній групі  є мала ініціативна група лідерів учнівського самоврядування, яка відповідає за роботу окремих секторів:                      

                        -  навчально-виховної роботи ;

                        -  позакласної роботи і дозвілля ;

                        -  спортивної роботи і довкілля ;

                        -  трудової діяльності ;

                        -  редколегії.

             Робота Ради учнівського самоврядування проводиться під контролем адміністрації ліцею в особі в.о. директора Просфіріна О.Л., методиста Кірносової О.В., заступника директора з НВрР  Мироненко Ю.В., старшого майстра Кірносова Є.М.

             За минулий період робота Ради учнівського самоврядування здійснювалась згідно плану. Адміністрація залучала представників учнівського самоврядування до участі в роботі педагогічної ради, штабу профілактики правопорушень, запрошувала на засідання стипендіальної комісії, надавала допомогу в організації та проведенні  виховних заходів.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНІОСТІ  РАДИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

   Головними завданнями учнівського самоврядування  були :

- формування в учнів організаторських умінь, підвищення соціальної активності молодого покоління ;

- здійснення діяльності, спрямованої на задоволення соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів ;

- забезпечення активної участі учнів в громадському житті ліцею.

 З метою досягнення  зазначених завдань члени учнівського самоврядування  здійснювали свою діяльність в різних напрямках :

- допомагали керівникам навчальних груп вирішувати завдання, пов’язані із зміцненням дисципліни, підведенням  підсумків навчально-виробничої  та навчально-виховної діяльності груп. З цією метою відбувались засідання ради профілактики  в навчальних групах.;

-  виходили з пропозиціями до адміністрації ліцею щодо організації  спортивних змагань, ігор,  і в цілому дозвілля;

-  контролювали навчальні досягнення учнів і стан відвідування занять учнями, сприяли зміцненню дисципліни, виконанню правил внутрішнього розпорядку ;